^

בדיקה

בדיקה

תקנון


כללי:
1. "FAM" הינו אתר סחר אלקטרוני (להלן "האתר") בו ניתן לרכוש בגדים, מוצרי אופנה ,אקססוריז ו/או כל פריט אחר המופיע למכירה באתר. האתר מנוהל ע"י אורנה אפרתי ע.מ. 054540448 (להלן "הנהלת האתר"). כתובת: ת.ד. 16121 תל אביב. טלפון שירות לקוחות: 077-3442974
תנאי השימוש מתייחסים באופן שווה לשני המינים, והשימוש בלשון נקבה הוא מטעמי נוחות בלבד.
התקנון ותנאי שימוש אלו מסדירים את השימוש באתר FAM. תנאים אלו יחולו לגבי כל שימוש באתר, הזמנת שירותים ורכישות באמצעותו. תנאים אלו יהוו את הבסיס המשפטי לכל דיון בקשר לשימוש באתר FAM ובשירותיו בינך לבין בעלי האתר. הנך מתבקשת לקרוא את תנאי השימוש בקפידה טרם שימוש באתר. כל שימוש ו/או גלישה ו/או ביצוע הזמנה ו/או רכישה דרך האתר מהווה את הסכמתך לתנאי השימוש. במקרה ואינך מעוניינת/ מסכימה שתנאים אלה יחייבו אותך, הנך מתבקשת לא לעשות כל שימוש באתר ו/או בשירותיו.
בעת הזמנה ו/או רכישה באתר FAM, מצהירה המשתמשת, כי קראה תקנון זה, והיא מודעת להוראות התקנון ומקבלת אותן וכי לא תהיה לה או למי מטעמה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד האתר ו/או הנהלת האתר /או מי ממנהליו ו/או עובדיו, בכל הקשור להוראות והתנאים של תקנון זה.
הנהלת האתר FAM שומרת על זכותה לשנות, בכל עת ואף ללא הודעה מוקדמת, את תנאי השימוש באתר ושינויים אלו ייכנסו לתוקפם מיד עם הופעתם בתקנון באתר. לפיכך, האתר ממליץ לך לעיין בתנאי שימוש אלה מעת לעת, אף אם הינך נוהגת להשתמש בשירותי האתר באופן קבוע.
תנאי השימוש באתר FAM חלים על השימוש באתר ובשירותים הכלולים בו באמצעות כל מכשיר תקשורת (כדוגמת מחשב, טלפון סלולארי, טאבלטים למיניהם וכיו"ב). כמו כן הם חלים על השימוש באתר באמצעות כל רשת אינטרנט או אמצעי אחר דרכם אפשר לגלוש באתר.

הכותרות לתנאי השימוש הן לצורכי נוחות בלבד, ואין להתחשב בהן בעת פירוש הוראה כלשהי מהוראותיהם או תוקפם.

הנך מצהירה כי הנך בעלת הרשאה חוקית וכשירה משפטית על פי כל דין לעשות שימוש באתר.
כתנאי לשימוש באתר FAM, הנך מתחייבת שלא לעשות שימוש באתר למטרה בלתי חוקית ו/או לכל מטרה אסורה על פי התנאים.
על המזמינה באתר להיות מעל גיל 18 . במידה והמזמינה הינה קטינה יראו את שימושה באתר כאילו קיבלה את אישור האפוטרופוס.

הנהלת האתר רשאית לחסום גישתה של גולשת או להפסיק לאלתר מתן שירותים לאותה גולשת אם תפר את תנאי התקנון.

הנהלת האתר אינה אחראית לתכנים המופיעים באתרים אחרים, שיש אליהם קישור מהאתר.

האתר FAM עושה ככל יכולתו לוודא שהמידע המוצג באתר יהיה המידע המדויק והמעודכן ביותר.
עם זאת יובהר, כי עלולים להופיע באתר אי דיוקים או שגיאות שלא במתכוון והאתר לא ישא באחריות כל שהיא הנובעת מהם או קשורה אליהם.
תמונות הפריטים המוצגות באתר הנן להמחשה בלבד ואינן מחייבות כלל את הנהלת האתר. האתר ישתדל כמיטב יכולתו להציג באתר תמונות נאמנות ככל האפשר.
האתר אינו מתחייב להחזיק מלאי של כל הפריטים שתמונותיהם מופיעות באתר.
האתר מתעדכן באופן שוטף לגבי זמינות הפריטים במלאי, אך אינו מתחייב לזמינות וודאית של כל הפריטים ברגע נתון.
כל המחירים באתר מופיעים על גבי המוצרים ונקובים בשקלים חדשים. המחירים כוללים מע"מ כחוק, ואינם כוללים דמי משלוח. התשלומים באתר מבוצעים במטבע ישראלי בלבד.
הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לשנות, בכל עת, את מחירי הפריטים ותעריפי המשלוח ללא הודעה מראש. המחיר בו תחויבי בגין ההזמנה הוא המחיר שהתפרסם בעת השלמת תהליך ההזמנה (כלומר אחרי מסירת פרטי התשלום). אם עודכנו המחירים לפני שהושלם תהליך ההזמנה, תחויב העסקה לפי המחירים המעודכנים.

מבצעים והנחות
הנהלת האתר רשאית להציע באתר FAM מבצעים, הטבות והנחות. הנהלת האתר רשאית בכל עת להפסיק מבצעים, הטבות והנחות אלה, להחליפם או לשנותם, בלא צורך לתת כל הודעה מוקדמת על כך. בכל מקרה, אין כפל מבצעים, הנחות והטבות.

מבצע NIGHT SALE - המבצע תקף מהשעה 21.00 ועד השעה 6.00 בבוקר המחרת, בשימוש בקופון NIGHT17. הנהלת האתר רשאית להפסיק את המבצע בכל עת מבלי להודיע מראש. אין כפל מבצעים, הנחות והטבות.


הרשמה לאתר FAM
ביצוע רכישות דרך האתר מותנה ברישום. תוכלי ליהנות משירותי האתר לאחר השלמת תהליך ההרשמה, מסירת הפרטים המתבקשים במהלכו ולאחר שהתקבלה הסכמתך לתקנון האתר. עליך למסור רק פרטים נכונים, מדויקים ומלאים. פרטים שגויים עלולים למנוע ממך את האפשרות להשתמש באתר ובמקרה הצורך לסכל יצירת קשר אתך. במקרה של שינוי פרטים תוכלי לעדכנם באזור האישי שלך. בעת הרישום לשירות תתבקשי לבחור כתובת מייל וסיסמא שיזהו אותך בכל כניסה לשירות. שמרי על כתובת המייל והסיסמא בסודיות כדי למנוע שימוש לרעה בהם. לסיוע במקרה של אובדן סיסמא השתמשי בכפתור "שכחתי סיסמא" באתר.
הרישום לאתר הינו אישי. אין לרשום אדם אחר שלא בהסכמתו. המשתמש מתחייב להזין אך ורק את פרטיו האישיים ולא להזין כל פרט של צד שלישי וכן, להזין מידע אמיתי ונכון לגביו, לרבות, שמו, כתובת מגוריו, כתובת דואר אלקטרוני, טלפון, טלפון נייד וכל פרט אשר יידרש ממנו על מנת לבצע את הרכישה.
הנהלת האתר מתחייבת לא לעשות בפרטי המשתמשת כל שימוש, אלא בהתאם למדיניות הפרטיות של האתר להלן.
בעת הרשמה לאתר, מוצעת אפשרות הרשמה לדיוורים הרשמיים של האתר (באמצעות דואר אלקטרוני/פייסבוק/הודעות SMS). באם את מעוניינת להסיר את עצמך מן הדיוור לאחר שנרשמה, את יכולה לעשות זאת בקלות דרך הלינק בתחתית הדיוור שהתקבל.


ביצוע הזמנות באתר FAM

רכישת מוצרים תתבצע על ידי משתמשת רשומה באמצעות מילוי טופס הזמנה המופיע באתר. מילוי כל הפרטים בטופס ההזמנה מהווה תנאי מוקדם והכרחי לביצוע ההזמנה. יש לשים לב למסירת פרטים נכונים.

כדי שההזמנה תקלט ותבוצע ללא תקלות, יש להקפיד למלא את כל הפרטים הנדרשים במדויק. והיה וטופס ההזמנה מולא בפרטים שגויים, האתר לא יוכל להבטיח שהפריטים יגיעו ליעדם.
במקרה שמשלוח יוחזר לאתר בגלל פרטים שגויים, תחויב המשתמשת בגין דמי טיפול ומשלוח.

החל מרגע אישור הזמנת רכישה באתר, אין היא ניתנת לשינוי ו/או לביטול אלא בכפוף לאמור בפרק "ביטול רכישת פריטים והחזרתם" שלהלן.

אמצעי תשלום:
ניתן לשלם עבור רכישת פריטים באתר באמצעות כרטיס אשראי או באמצעות פייפאל כפי שיפורט בהמשך.
1. כרטיסי אשראי - תשלום יתבצע באמצעות מסירת פרטי כרטיס אשראי תקף, למעט כרטיסי אשראי שהונפקו על ידי חברת דיינרס , ואשר ניתנים לסליקה על ידי אחת מחברות כרטיסי האשראי הפועלות בישראל כדין. הנך מאשרת כי ידוע לך שסליקת כרטיסי האשראי מתבצעת באמצעות "PAY PLUS " ו/או כל ספק אחר שייבחר על ידי האתר וכפופה לתנאי השימוש ודרישות האישור של ספק הסליקה.

2. באמצעות חיוב בחשבון ה-pay pal שלך.

לאחר שהוזנו פרטי התשלום בדף התשלום, יישלח אישור באמצעות הדואר האלקטרוני על קליטת פרטי ההזמנה. עם זאת, יש להדגיש, כי אישור זה אינו מחייב את הנהלת האתר לספק את המוצרים, והוא רק מעיד שפרטי ההזמנה נקלטו אצל הנהלת האתר. אישור סופי וחשבונית בדבר ביצוע העסקה ישלחו רק לאחר אישור העסקה ע"י חברות האשראי או PAYPAL.
אם יתברר שכרטיס האשראי של הלקוחה אינו תקף, או שחברת כרטיסי האשראי איננה מכבדת את העסקה, או שחברת פייפאל (או כל שירות ארנק אלקטרוני זמין אחר) אינה מכבדת את החיוב, או שהמוצר המבוקש איננו מצוי במלאי שבידי החברה, הנהלת האתר תיצור קשר עם המזמינה לשם השלמת העסקה או ביטולה.
הזמנה שבוצעה באתר בבקשה לאמצעי תשלום טלפוני ולא בוצע התשלום טלפונית תוך 3 ימי עסקים תבוטל.
יובהר כי פרטי ההזמנה כפי שהזינה המזמינה בטופס ההזמנה ורישום העסקה במחשבי "FAM" יהוו ראייה חלוטה וסופית לנכונות דרך הפעולה.

יש להדגיש ולהבהיר, כי ייתכנו מצבים בהם על אף שפריט מסוים מוצג באתר כקיים במלאי, בפועל אינו קיים במלאי ולא ניתן לספק אותו. במקרה כזה, תבוטל העסקה, למשתמשת יוחזר כל סכום ששילמה ויבוטל כל חיוב שחויבה. למשתמשת לא תהיה כל טענה ו/או תביעה בעניין זה בגין כל סוג של נזק, בין נזק ישיר או עקיף אשר נגרם למשתמשת ו/או לצד ג'.
האתר יהיה זכאי שלא לאשר הזמנה של משתמשת מכל סיבה שהיא ולפי שיקול דעתו הבלעדי, כמו במקרים בהם יש מחדל העלול לפגוע באתר או בהנהלת האתר או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות לקוחותיו, עובדיו וספקיו של האתר, או במידה ויש חשד לעבירה על חוק מדינת ישראל או אם הופרו תנאי התקנון ע"י המשתמשת.


אספקת מוצרים
אספקת המוצרים לרוכשים מבוצעת באמצעות חברת שליחויות או באמצעות דואר רשום, במסגרת זמן ההספקה שהובטח במכירה.
סכום דמי המשלוח יופיע בתום תהליך ההזמנה תחת הפריטים שבחרה המשתמשת לרכוש וייגבה בעת ביצוע ההזמנה. במקרה של עסקה בתשלומים, דמי המשלוח ייגבו במסגרת התשלום הראשון. המשלוח ישלח לכתובת שצויינה במעמד ההזמנה. על המשתמשת להודיע על כל שינוי במועד ובמיקום האספקה.
במשלוחים באמצעות שליחים יבוצע תיאום מראש, טרם מסירת ההזמנה. האתר מתחייב לארוז ולהוציא למשלוח את ההזמנות בתוך 2-3 ימי עבודה (לא כולל יום ההזמנה). ההזמנות ישלחו באמצעות חברת שליחים אשר מספקת לרוב חלקי הארץ תוך 4-2 ימי עסקים. יום ביצוע ההזמנה הנחשב הינו יום אישור חברת האשראי את העסקה.

משלוח בדואר רשום – זמן השילוח תלוי בדואר ישראל, אך התחייבות הדואר היא עד 14 ימי עסקים לכל היותר. יום ביצוע ההזמנה הנחשב הינו יום אישור חברת האשראי על העסקה.

ימי עסקים הינם ימי חול, ראשון עד חמישי, ואינם כוללים שישי, שבת, ערבי חג, חג וחול המועד.
האתר אינו יכול לקחת אחריות על עיכובים של חברות השילוח השונות, אך יעמוד לרשותך כדי לנסות לפתור כל בעיה על הצד הטוב ביותר.
האפשרות להזמין מהאתר מוגבלת לאזורים בהתאם למפת אזורי החלוקה של דואר ישראל או חברת המשלוחים. האתר רשאי אך לא מתחייב לספק את השירות גם אל מחוץ לאזורי החלוקה, בתיאום טלפוני מראש. לכן גם אם הזמנה כזו התקבלה ונקלטה במחשבי האתר, לא יהיה חייב האתר לספקה. מוסכם ומוצהר בזאת כי האפשרות להזמין מוצרים באתר באזורים מסויימים תהיה מוגבלת ולכן זמני המשלוח עלולים להתעכב מעבר לזמנים המקובלים. בכל מקרה של עיכוב ניתן לפנות לשירות הלקוחות שלנו לקבלת מידע אודות המשלוח וזמני האספקה.
מועדי האספקה המפורטים לעיל אינם חלים על פריטים שאזלו מהמלאי.
ההזמנה תסופק לאחר שהושלם תהליך הרכישה, בתנאי שקליטת ההזמנה נעשתה בטווח זמני העסקה כפי שהם מוגדרים בדף המוצר המבוקש, בתנאי שבבעלות הלקוחה כרטיס אשראי תקף שניתן לחייבו ולסלקו בישראל, ובתנאי שחברת כרטיסי האשראי שהנפיקה אותו אישרה את העסקה שבוצעה.

ביטול רכישת הפריטים והחזרתם
האמור בסעיף זה כפוף לחוק הגנת הצרכן התשמ"א 1981 ולתקנותיו.

המזמינה יכולה לבטל את ההזמנה שנעשתה במקרים ובתנאים שלהלן:
ביטול העסקה לפני שליחת המוצר למזמינה יהיה ללא חיוב נוסף, ויוחזרו למזמינה הכספים ששילמה בגין העסקה כולל דמי המשלוח. זיכוי יועבר לכרטיס האשראי בו בוצעה ההזמנה בלבד, ובהתאם ללוחות הזמנים של חברת האשראי. לא ניתן לזכות כרטיסי דיירקט וכרטיסי אשראי נטענים אשר הונפקו בדואר ישראל ולכן בעלות כרטיסים אלה זכאיות לקבל זיכוי לשימוש באתר בלבד.
ביטול עסקה לאחר שנשלח המוצר אל המזמינה יעשה בתוך 7 ימים מיום קבלת הפריטים ע"י המזמינה. לאחר קבלת הפריטים המוחזרים במחסני האתר, כשהם במצב חדש, ללא שימוש, ללא פגם ,עם התווית המקורית איתה נמכרו ובצירוף החשבונית המקורית וטופס ההחזרה, יינתן זיכוי כספי מלא. יובהר כי לא יינתן זיכוי על דמי המשלוח ששולמו בעת הרכישה. במידה והמוצר הוחזר שלא כאמור בסעיף זה, לא תזוכה המזמינה (לא זיכוי כספי ולא שובר זיכוי) והמוצר ישלח אליה חזרה בדואר רשום. החברה היא בעלת שיקול הדעת הבלעדי בעניין מצב הסחורה שמוחזרת. זיכוי יועבר לכרטיס האשראי בו בוצעה ההזמנה בלבד, ובהתאם ללוחות הזמנים של חברת האשראי. לא ניתן לזכות כרטיסי דיירקט וכרטיסי אשראי נטענים אשר הונפקו בדואר ישראל ולכן בעלות כרטיסים אלה זכאיות לקבל זיכוי לשימוש באתר בלבד.
פריטים אשר נרכשו במסגרת מבצעים ו/או הנחות , ניתנים להחזרה תוך יומיים מיום קבלתם וזאת בהתאם לחוק הגנת הצרכן. עבור פריטים אשר נקנו במבצע לא ינתן החזר כספי אלא החלפה לפריט אחר, או קבלת זיכוי ללא תאריך תוקף באתר.

החלפת פריטים בפריטים אחרים או תמורת זיכוי תעשה בתוך 7 ימים מיום קבלתם ע"י הלקוחה, בהחזרת הפריטים כשהם במצב חדש, ללא פגם ועם התווית המקורית איתה נמכרו, כאמור בסעיף ביטול עסקה.
לא יינתן זיכוי כספי בגין פריטים שלא שולמה בגינם תמורה כספית, כגון מבצעים או מתנות.
אופן החזרת הפריטים - המזמינה תשלח את הפריט חזרה לאתר בדואר, ללא עלות משלוח, כפי שמפורט בטופס המצורף לכל חבילה ומאפשר שירות דואר תגוביינא על חשבון האתר.
האתר רשאי לבטל עסקת רכישה באתר ו/או למנוע רכישה באתר, באופן זמני או לצמיתות, על פי שיקול דעתו

הבלעדי, בכל אחד מהמקרים הבאים: א. אם מסרת פרטים שגויים ו/או חסרים; ב. במקרה של הפרה של תנאים אלו, לרבות הפרה צפויה; ג. אי תשלום ו/או קבלת אישור של ספק הסליקה או חברת האשראי ו/או paypal. ד. תקלה בממשק החיובים והגביה באתר ה. אם יתברר לה שנפלה טעות סופר או טעות טכנית חריגה בהצגת פרטי המוצר ו/או השירות נשוא הרכישה, המחיר ו/או פרטים אחרים. ו. במקרים בהם קרתה תקלת תקשורת ו/או בעיה טכנית אחרת שפגמה בהליך רכישה תקין בדרך הרכישה. ז. אם יתברר לה כי חלה במהלך המכירה פעילות שאינה חוקית מצד גורם כלשהו. ח. במקרים של כוח עליון המונעים את המשך המכירה ו/או ניהולה באופן תקין. ט. במקרים שבהם נודע לחברה והוכח לשביעות רצונה, שהרוכש פעל בניגוד לתנאי שימוש אלה ו/או בניגוד להוראות הדין בקשר עם האתר ו/או התכנים הכלולים בו. י. האתר ימצא לנכון לפרסם הודעה על ביטול מכירה בדף הרכישה בטרם לסגירת מכירה ו/או ישלח הודעה על ביטולה לרוכשים במסגרת המכירה בדוא"ל שמסרו בעת ביצוע הרכישה, לפי עניין. יא. בכל מקרה כאמור, יציג האתר למשתמשת את סיבת הביטול, וכן ישיב לה כל סכום ששולם, ככל ששולם על ידה, בכפוף לתנאי שימוש אלה ו/או הוראות הדין. יב. במקרה של ביטול מכירה על ידי האתר וזאת בין היתר בנסיבות המפורטות בסעיף זה, לא תהא למשתמשת כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה ו/או מי מטעמה ככל שהחברה תפעל בהתאם לאמור בסעיפים (י) ו-(יא) לעיל.
מדיניות פרטיות
האתר FAM מכבד את פרטיות הגולשות. מדיניות הפרטיות של האתר מסבירה מהם נוהגי האתר ביחס לפרטיות המשתמשות באתר, וכיצד משתמש האתר במידע, הנמסר לה על-ידי המשתמשות באתר או הנאסף על-ידה בעת השימוש באתר.

פרטייך האישיים ו/או מידע אישי ו/או פרטי הזיהוי אשר האתר מקבל ממך בעת ההרשמה וההזמנה, נועדו לצורך רכישת פריטים מהאתר ללא כל טעויות ו/או תקלות שונות אשר יימנעו ממך לקבל את הפריטים שהוזמנו ונרכשו על ידך.

המידע האישי, כמו גם מידע על רכישות באתר, יישמרו במאגר המידע של האתר בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות, התשל"א - 1981, וייעשה בהם שימוש על פי הוראות סעיף זה ו/או על פי הוראות כל דין.

האתר עושה מאמצים רבים על מנת להגן על שלמות המידע ואבטחת המידע מפני גישה של צדדים שלישיים. איסוף המידע ושמירתו בסודיות נעשים בסביבה מאובטחת- האתר משתמש בשילוב של טכנולוגיות אבטחה, לרבות הגנה על האתר באמצעות טכנולוגיות הצפנה SSL, נוהלי אבטחה ואמצעים ארגוניים אחרים בכדי להגן על המידע מפני גישה, ו/או שימוש ו/או גילוי לבלתי מורשים באתר ו/או צדדים שלישיים מכח ההסכם ו/או הדין.

בנוסף, סליקת כרטיסי האשראי של רוכשים דרך האתר מתבצעת באמצעות "PAY PLUS" והחברה אינה שומרת פרטי כרטיסי אשראי שנמסרו על ידי משתמשי האתר בשרתיה.

חלק מן השימושים באתר ו/או השירותים הניתנים באתר מצריכים הרשמה אשר במסגרתה תידרשי למסור פרטים אישיים, ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, כגון שמך המלא וכתובת הדוא"ל שלך. על כן, הינך מצהירה בזאת כי הפרטים אישיים אשר נמסרים לאתר במהלך ההרשמה נעשים מרצונך החופשי ובהסכמתך.

האתר יהיה רשאי לשלוח אליך מדי פעם בדואר אלקטרוני דברי פרסומת בהתאם להוראות חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' 40), התשס"ח-2008. האתר רשאי להשתמש במידע שתמסרי באתר – ובמידע שיאסוף אודות דפוסי השימוש באתר – לצורך שיפור השירותים באתר ו/או בכל דרך אחרת שהוא מציע, ליצירת קשר איתך במקרה הצורך בהתאם להוראות חוק הספאם.

האתר משתמש בטכנולוגיית cookies ובטכנולוגיות דומות במהותן לצורך תפעולו השוטף והתקין של האתר, ובכלל זה בכדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, להתאמת האתר להעדפותיך האישיות ולצרכי אבטחת מידע. כאמור, האתר מקדיש משאבים ונוקט באמצעי אבטחה שונים למניעת חדירה למחשבי האתר ו/או מאגר המידע של האתר על מנת לסכל פגיעה אפשרית בפרטיות המשתמשים האתר. עם זאת, אין האתר יכול לאבטח את מחשביו ו/או מאגרי המידע שלו אבטחה מושלמת מפני חדירות בלתי מורשות ושימוש אסור במידע. על כן, הינך מצהירה בזאת כי לא תהיה לך כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה נגדינו ו/או מי מטעם האתר עקב חדירות בלתי מורשות כאמור ו/או גילוי ו/או שימוש במידע הנובע מחדירות בלתי מורשות כאמור, מכח ההסכם ו/או הדין. אנו ממליצים לך לנקוט בכל אמצעי הזהירות האפשריים להגנת המידע בעת פעילותך באינטרנט.

האתר אינו מעוניין לקבל ממך כל תוכן או מידע שהינו סודי או מוגן על ידי זכויות כלשהן והינך נדרשת להימנע מלהעלות לאתר ו/או לדף הפייסבוק ו/או לאינסטגרם ו/או לפרסם בו כל מידע כאמור. על כן, ההתייחסות לכל תוכן או מידע שתמסרי לאתר ו/או תפרסמי באמצעות האתר או בכל אמצעי אחר לצורך פרסום (למשל בפורומים, תגובות, פייסבוק וכו', ככל שישנם) תהיה כאל מידע לא סודי ולא קנייני. במשלוח תכנים ומידע לפרסום, הנך מקנה לאתר רשיון חינם שאינו מוגבל בזמן, להציג, לשכפל, להעתיק, להפיץ, לשווק, לשדר, להעמיד לרשות הציבור ולעשות בתכנים ובמידע כל שימוש אחר לפי שיקול דעתו. משמעותו של דבר היא שאינך זכאית, ולא תהיי זכאית בעתיד, לכל תשלום שהוא בגין תכנים כלשהם שתמסרי לאתר ו/או תפרסמי באתר.

המידע הנמסר על ידך כפוף להוראות מדיניות הגנת הפרטיות בהסכם ו/או הדין, האתר יימנע, ככל האפשר, ממסירת מידע לצדדים שלישיים במודע, למעט לספקים וזאת רק על מנת להשלים את פעולות הרכישה שביצעת באתר, אלא אם יהיה מחויב לעשות כן על פי צו שיפוטי ו/או אם יעמוד בפני איום שינקטו כנגדו צעדים משפטיים (פליליים או אזרחיים) בגין פעולות שביצעת באתר. במקרה זה רשאי האתר למסור את פרטיך לצד הטוען כי נפגע ממך ו/או בהתאם להוראות הצו השיפוטי ללא כל הודעה מוקדמת. מנהלי האתר אינם חולקים מידע אישי ומזהה על המשתמשת עם גוף שלישי, ללא הסכמתה המפורשת של המשתמשת. יחד עם זאת, עשויים מנהלי האתר לחלוק מידע סטטיסטי מתומצת על המשתמשת, שאינו מזהה, עם מפרסמים, שותפים עסקיים, מממנים וגופים אחרים.

באתר קיימים קישורים אשר מפנים לאתרי אינטרנט אחרים. האתר עושה מאמץ לקשר לאתרי אינטרנט אשר לפי מיטב ידיעתו אינם פוגעים בפרטיות המשתמשים. יחד עם זאת, האתר איננו אחראי לתנאי השימוש ו/או למדיניות הגנת הפרטיות באתרי האינטרנט האחרים, לתכניהם וכל הקשור או הנובע משימוש בהם. שימושך בקישורים לאתרי אינטרנט אחרים ו/או השימוש באתרים אחרים, הינם על אחריותך הבלעדית.

הנך זכאית לעיין במידע שנאסף ומוחזק על ידי החברה בהתאם לתנאי שימוש אלו על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א -1981.

החברה רשאית לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות. אם יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים, בהוראות שעניינן השימוש במידע שמסרת, הם יפורסמו בתקנון באתר, ללא הודעה מוקדמת.

זכויות יוצרים
כל זכויות היוצרים והקנין הרוחני באתר לרבות עיצובם, ו/או תוכנם, יישום, קובץ גרפי, סימן מסחרי, טקסטים, קוד מחשב וכל חומר אחר הכלול בו - הינן של האתר בלבד ו/או ספקי התוכן שלו, ו/או שותפים עסקיים ו/או צדדים שלישיים, שהתירו לו לעשות באלה שימוש במסגרת האתר ו/או שיווקן, לפי העניין. זכויות אלה חלות גם על רשימת המוצרים, תאור הבגדים, תמונות, עיצוב הבגדים והאתר וכל המלל המופיע באתר.
אין להעתיק, להפיץ, להכניס שינויים, לשדר, להציג בפומבי, לתרגם, לשכפל, לפרסם, להנפיק רשיון, ליצור עבודות נגזרות, למכור פריט מפרטי המידע המוצגים באתר ו/או יתר פריטי הקניין הרוחני המפורטים בסעיף הקודם, אין למסור לצד שלישי כל חלק מהנ"ל ו/או להשתמש שלא בהתאם להיתר מפורש שניתן בתנאי שימוש אלה ו/או באופן שחורג מקריאה עצמית של התוכן הדיגיטלי הרלבנטי, בלא קבלת הסכמתו המפורשת של האתר בכתב ומראש.
שמו של האתר, שם המתחם של האתר וסימני המסחר (אלה שנרשמו ואלה שלא נרשמו) של האתר ובפרט סימן המסחר "פאם" והשם ו/או העיצוב המצורף אליו, הינם קניינו הבלעדי של האתר ובמידה שפורסמו מטעמם של מפרסמים באתר, קניינם של מפרסמים אלה בלבד. אין לעשות בהם שימוש בלא הסכמתם, בכתב ומראש.

אחריות ושיפוי
האתר FAM, ובכלל זה תוכנו ו/או כל קישור לאתר אחר המופיע בו, ניתן לשימוש כמות שהם (AS IS) . לא ניתן להתאים את האתר לצרכיו של כל אדם ואדם ולא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי האתר בגין תכונות של השירות ו/או התכנים, יכולותיהם, מגבלותיהם ו/או התאמתם לצרכיך. השימוש באתר ייעשה אפוא על אחריותך הבלעדית והמלאה.
בשום מקרה לא תחול על האתר ו/או על מי מטעמו, אחריות כלשהי לנזק מכל סוג ומין, הנובעים או קשורים בכל דרך שהיא בשימוש באתר ו/או במידת שביעות רצונך ממנו.
. אין ולא תהיה לאתר ו/או לבעליו ו/או למי מטעמם אחריות ו/או חבות בכל הקשור עם נזקים ישירים ו/או עקיפים שייגרמו למשתמשת עקב השירותים ו/או כתוצאה מהשירותים ו/או עקב הסתמכות על האתר ו/או כתוצאה מהשימוש באתר ו/או עקב תקלה טכנית ו/או מידע לא מדויק ו/או המלצה כל שהיא, לרבות נוכח פגיעות גוף ו/או נפש ו/או רכוש ו/או כל סוג שלפגיעה, זמנית ו/או עתידית. המשתמשת אחראית בלעדית על כל נזק שייגרם לה, ישיר ו/או עקיף, כתוצאה מהשימוש באתר ו/או מהסתמכות על שירותים אלו והיא פוטרת את האתר ו/או את בעליו ו/או את מי מטעמם, באופן בלתי חוזר, על כל נזק ישיר ו/או עקיף ו/או טענה עקב כך. על המשתמשת ליצור קשר עם גורם רפואי מוסמך מייד וללא שיהוי בכל תגובה כלשהיא למוצרים ו/או לשירותים באתר ולעדכן את האתר מייד כשמתאפשר לכך.
האתר אינו מתחייב ששירותי האתר לא יופרעו, יינתנו כסדרם או בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות, ויהיו חסינים מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי האתר או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים אצל החברה או אצל מי מספקיה.
האתר ו/או מי מטעמו לא יישאו בכל אחריות לנזק שעשוי להיגרם לך לרבות, עיכובים באספקת מוצרים ו/או שירותים, כתוצאה מאירועים ו/או רכיבים בשירות (כגון וכאמור אספקה), שאינם בשליטתו.
האחריות הבלעדית למוצרים, איכותם, טיבם ועמידותם חלה על היצרנים ו/או המשווקים המורשים של המוצרים שיירכשו באמצעות האתר. המבצעת פעולות באתר מצהירה כי תוכן סעיף זה הובא לידיעתם וכי לא תהא לה כל טענה כנגד בעלי האתר ו/או מפעילי האתר ו/או מי מטעמם בקשר לכך. באחריותך לבדוק את רכיבי החומרים של המוצרים והשירותים המתפרסמים באתר על-מנת להימנע מחשיפה לרכיבים אלרגניים. שימוש במוצרים ו/או בשירותים של האתר ו/או שמתפרסמים באתר,ותוצאתו, הינם באחריותך הבלעדית.
הנהלת האתר עושה את כל המאמצים על מנת שהמידע המוצג באתר יהיה המידע השלם
והמדוייק ביותר. אך יובהר, כי עלולים להופיע בו, בשוגג ובתום לב, אי דיוקים או שגיאות והאתר לא
יישא באחריות כלשהי הנובעת מהם ו/או קשורה אליהן.
במידה ונפלה טעות בתיאור המוצר, לא יחייב הדבר את הנהלת האתר ו/או מי מטעמם.
האתר ו/או מי מטעמו לא ישאו באחריות לשימוש שתעשה המשתמשת ו/או המזמינה שלא בהתאם להוראות היצרן ו/או האתר לרבות כביסה ו/או גיהוץ ו/או כל שימוש ו/או טיפול אחר בפריטים.
מובא לתשומת לב המשתמשת, כי התמונות המופיעות באתר הינן להמחשה בלבד ועשויים להיות הבדלים בין המוצג בהן לבין הפריטים בפועל, לרבות צבעים וגוונים, הנובעים מאופן הצגת התמונה על המסך.
בכל מקרה לא ישא האתר באחריות כלשהי העולה על ערך הפריט הנרכש וכן בכל נזק שאינו ישיר ו/או נזק תוצאתי.
אתר זה עשוי להכיל כאמור קישורים לאתרי אינטרנט שאינם מופעלים על ידי האתר, אלא בידי גורמים אחרים. אין לאתר שליטה באתרי אינטרנט אלו, ואין הוא נושא באחריות לתכנים המופיעים בהם. אין בהכללת קישורים אלו באתר אינטרנט זה משום אישור ו/או המלצה לגבי החומר המופיע בהם, ואין בהם כדי להעיד על קשר כלשהו עם מפעילי האתרים האמורים וכל שימוש באתר זה הינו באחריות המשתמשת בלבד. האחריות לתוכן המודעות הפרסומיות אם יתפרסמו מעת לעת על ידי צדדים שלישיים באתר, ככל שמתפרסמות, לרבות פרטי המידע והזכויות היא על המפרסמים בלבד. לאתר או מי מטעמו אין כל אחריות בנוגע לתוכן הפרסומים באתר או למהימנותם. יודגש, כי פרסום המידע המסחרי של המפרסמים (צדדים שלישיים) כשלעצמו אינו מהווה כאמור כל עידוד או המלצה לרכישת השירותים או המוצרים המוצעים למכירה באתר על ידי אותם צדדים שלישיים וכל הסתמכות ו/או פעולה לפיהן, הינן באחריותה של המשתמשת בלבד.
האתר מכבד את פרטיותך באתר, ככל שהדבר נתון לשליטתו. מדיניות הפרטיות העדכנית של האתר נמצאת בכל עת בתקנון זה שבתחתית האתר, והיא מהווה חלק בלתי נפרד מתקנון זה. הואיל ומדיניות הפרטיות יכולה להשתנות מדי פעם, מומלץ שתחזרי ותעייני בה מעת לעת.
הנך מתחייבת לשפות את החברה, עובדיה, מנהליה או מי מטעמה בגין כל נזק, הפסד, אבדן-רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם - ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט - כתוצאה מפעולה שביצעת בניגוד לאמור בתקנון ו/או ללא הרשאה מהחברה בקשר ישיר ו/או עקיף, עם האתר.


שירות לקוחות
בכל מקרה של שאלה או בעיה, הנך מתבקשת ליצור קשר עם מחלקת שירות הלקוחות של החברה, באמצעות דף צור קשר באתר החברה או באמצעות כתובת מייל: info@fam-fash.co.il, או בטלפון 077-3442974 בימים א'-ה' בשעות 9.00-17.00